Esperanto oval logo, probably 130x70 - jcm 
	03Mar2000, from 
	http://ttt.esperanto.org/us/USEJ/world/imaghtml/headers.html

Esperanto-Ligo de Okcidenta Aŭstralio
Esperanto League of Western Australia
 

Bonvenon!    Flago de 
	Esperanta Movado, 
	proportions probably 67:40 - jcm  Welcome!

Verda Stelo, turnanta Rigardu!
Televido video, ok partoj, tiel vidita ĉe Kanalo 31, $50 -- Esperanto por Komencantoj!

Okazaĵoj
Indiĝena

Verda Stelo, 
            turnantaLook!
Television video, 8 parts, as seen on Channel 31, $50 -- Esperanto for Beginners!

Events
Indigenous

AUSTRALIAN Flag 156 x 81
Aŭstralia Esperanta
Somerkursaro
9-21 januaro 2005
en ADELAJDO

Look! South Australia, State  
	Flag Rigardu!
Renkontu
nin!

Kontaktu
Membreco
Funkciuloj
Kursoj
Esploru:
Traduku
Kunigiloj
Motivoj
Meet
us!

Contact us
Membership
Officers
Courses
Explore:
Translate
Links
Reasons 
Ĉirkaŭ la retsituo:
HEJMPAĜO
ENHAVO
Kunigiloj
Libroj
Around the website:
HOMEPAGE
CONTENTS 
Links
Books
Motivoj havi duan neŭtralan lingvon por tuta la mondo --
ĜI  ESTAS  SIMILA  AL  SIMPLA  KLIŜA  ELMONTRO; sidiĝu kaj ĝuu!

* Aĉetu Esperantan poŝtkarton kun bildo de harmonio farita de Ĉelina Gates!  $4 po kvin!
HEJMO  ENHAVO  Traduku  Kunigiloj  Okazaĵoj  Libroj  Funkciuloj  Membreco  Kontaktu  Kursoj  Literoj  Indiĝena  Motivoj
HOME  CONTENTS   Translate   Links  Events  Books  Office-bearers  Membership  Contact  Courses  Letters  Indigenous  Reasons

Hejmpaĝo de la Esperanto-Ligo de Okcidenta Aŭstralio (Korp.) (E.L.O.A.)
Homepage of the Esperanto League of Western Australia (Inc.) (E.L.W.A.)

esperantowa@hotmail.com

Al "X" stilo  "Plena H"  "Latino-3"  "Unikodo ©"  Pri literaj stiloj

"Unicode" pronunciation:

Ĉ and ĉ = CH;
Ĝ and ĝ = "J" sound in "gem";
Ĥ  and ĥ = "KKH" as in Scots "loch";
Ĵ and ĵ  = "ZH" in "azure";
Ŝ and ŝ = "SH";
Ŭ and ŭ = W or quick "OO".
Parte adaptiĝis el http://www.esperanto.org.au/ kaj http://www.wrox.com/ fare de Johano Masamo per AOLPress/2.0™ je 18 Feb 2000 en "H" versio, "X" versio je 23 Feb 00, Latino-3 versio je 01 Mar 00, ĉi tiuj al T.T.T. 10 Mar 00, Unikoda © versio per Microsoft® "Notepad©" 19 Jul 00, lasta modifata per Microsoft® "WordPad ©" je lundo 14 Majo 2012
Ankaŭ vizitu: http://www.multicultural.online.wa.gov.au/elwa/
URL = http://www.multiline.com.au/~johnm/elwa/index-u.htm