Motivoj pro E-o green on black bg, from http://ttt.esperanto.org/us/USEJ/world/imaghtml/headers.html

1 2

Esperanto povas esti lernata en kvarono de la tempo

Esperanto can be learnt in a quarter of the time

Motivoj -- Esperanto-Ligo de Okcidenta Auxstralio (Korp.)
Reasons -- Esperanto League of Western Australia (Inc.)


Verda Stelo, turnantaIn 2000 on Television Channel 31, Wednesdays 10am and 4.30pm -- Esperanto for Beginners!
* Buy Esperanto postcard with Chelinay Gates' harmony picture!
 Five for $4

HEJMO  ENHAVO  Traduku  Kunigiloj  Okazajxoj  Libroj  Funkciuloj  Membreco  Kontaktu  Kursoj  Literoj  Motivoj
HOME  CONTENTS  Translate  Links  Events  Books  Office-bearers  Membership  Contact  Courses  Letters   Reasons

Verda Stelo, turnantaDum jaro 2000, Televidan Kanalon 31, merkrede 10-an kaj 4.30 p.t.m. -- Esperanto por Komencantoj!
* Aĉetu Esperantan poŝtkarton kun bildo de harmonio farita de Ĉelina Gates!

This webpage used to be in "Full H" or "Amplified Zamenhofan" style using "ch" (pronounced CH as in "church"),  "gh" (as the J sound in "gem"), "hh" (pron. KKH as the last sound in "loch"), "jh" (pron. ZH as the "z" in "azure"),"sh" (pron. SH), and "uh" (W or quick OO).

Esperanto League of Western Australia (Inc.), Perth, WA 6000, Australia.  Telefono Senkona, Faks Senkona, Retpoŝto Senkona
Coded 20 Feb 2000, last revised at home on 11 Aug 04